Tip Onay Belgesi Nedir ?

İmalatçı yada Tadilatçı firmalar tarafından seri imalat yada seri tadilat öncesinde numune(prototip) araç üzerinde mevcut yönetmeliklerin son seviyesine göre gereken testlerin akredite test kuruluşları tarafından yapılması, raporlandırılması ve bu raporlara istinaden ayrı teknik ünite yada aksamların onay kurumu tarafından onaylanması ile bu onaylı aksamlardan oluşan yine onay kuruluşu tarafından tam tipin onaylanmış belgesine TİPONAY BELGESİ denir.

Tip onay belgesi alacak firmalar seri imalat yada tadilatçının üretimin uygunluğu (COP)incelemesi ham madde, stok, kapalı ve açık alan toplamı, iş gücü, makine ve ekipman gibi parametreler baz alınarak ilgili ildeki Ticaret odalarından alınacak KAPASİTE RAPORU’na binaen ilgili ildeki Sanayi ve Tic. İl Müd.’den alınacak SANAYİ SİCİL BELGESİ ve Toplam Kalite Yönetimi (İSO)belgesi gibi gerek şart alt belgeleri tamamlandıktan sonra aşağıdaki şema gereği süreç tamamlanır.

tip-onay

Genel kategorisine gönderildi